Siirry suoraan sisältöön

Kajaanihalli auki kesätauon jälkeen. Juniorvuorot alkavat KE 1.9

Kajaanihalli aukeaa kesätauolta tänään maanantaina 9.8.
Elokuussa kuitenkin viikonloput on suljettuna aina syyskuuhun asti.
Juniorvuorot alkavat myös keskiviikkona 1.9. Lisätietoja –> PelivuorotKorona-tilanne edellyttää toimimaan viranomaisohjeiden mukaisesti, katso viimeisimmät tiedot täältä –> https://sote.kainuu.fi/koronatilanne-kainuussa

Tällä hetkellä suosituksena:

  • Mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää. Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa.
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään en­si­si­jas­sa ul­ko­na.
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa.
  • Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
  • Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta ja huo­mioi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen vaih­te­le­va alueel­li­nen esiin­ty­vyys
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä
  • Ko­ro­na­vil­kun la­taa­mis­ta äly­pu­he­li­meen suo­si­tel­laan.